Reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i Zus na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
TEL:+48 697 611 078

Oferta

Oferta obejmuje obsługę w zakresie:

- prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

- sporządzania rozliczeń rocznych PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-16, PIT-38, PIT-39,

- prowadzenia ewidencji dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,

- prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia

- prowadzenia ewidencji do celów podatku od towarów i usług VAT,

- sporządzania miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,

- prowadzenia spraw pracowniczych, w tym obsługa kadrowa, rozliczenia z ZUS i US z tytułu zatrudnienia pracowników,

- doradztwa w sprawach prowadzonej Firmy,

- sporządzania zestawień dotyczących opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska,

- sporządzania sprawozdań statystycznych.

Copyright by www.aktywbiuro.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone.