Posiadam kwalifikowany podpis elektroniczny - wszystkie deklaracje mogą być wysyłane w formie elektronicznej.
TEL:+48 697 611 078

Cennik

Ceny usług ustalane są indywidualnie dla każdego klienta w drodze negocjacji i uzależnione są od:

- formy prawnej (osoba fizyczna, spółka cywilna, spółka z o.o.)

- formy prowadzenia ewidencji księgowej (księgi handlowe, PKPiR, ryczałt ewidencjonowany, karta

podatkowa)

- branży (działalność usługowa, handlowa, produkcja)

- ilości dokumentów księgowych

- ilości zatrudnionych pracowników

- innych (np. transakcje zagraniczne - WDT, WNT, eksport, import)

Copyright by www.aktywbiuro.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone.